Συντήρηση και καθαρισμός

Συντήρηση

Η σωστή συντήρηση εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία και μακροβιότητα οποιασδήποτε κατασκευής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συντήρησης, η εταιρεία μας επικεντρώνεται στο τομέα αυτό, διαθέτοντας 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, οργανωμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εργαλεία, ανταλλακτικά και προϊόντα συντήρησης για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Στη WATER CARE, η τιμή και το κόστος της συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων παντός τύπου και προέλευσης έχουν πάντα πολύ καλή σχέση. Καλέστε μας να σας επισκεφτούμε για να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σας και να καταλήξουμε σε οικονομική προσφορά στα μέτρα σας.

Καθαρισμός

Η καθαριότητα είναι η βασική προϋπόθεση για την ανθρώπινη επαφή με το νερό. Στην Water Care προσφέρουμε υπηρεσίες καθαρισμού και φροντίδας για τις πισίνες και τα συστήματα φίλτρανσης του νερού σας, σε συχνότητα τέτοια που να εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση ή πόση του νερού καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Πριν...

Μετά από 48 ώρες φροντίδας της WaterCare

Πριν...

Μετά...

Πριν...

Μετά...