Επεξεργασία Νερού

Καθαρό και Ασφαλές Νερό

Παλαιοτέρα η ασφάλεια στην κατανάλωση του νερού ήταν κάτι δεδομένο. Στην εποχή μας όμως, κυρίως λόγω της αλλοίωσης της σύστασής του, αλλά και από το πέρασμα του μέσα από αμφίβολης ποιότητας δικτύων παροχής, το νερό που φτάνει στην βρύση μας απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ασφαλές.

Σε αυτό το σημείο, έρχεται το τμήμα επεξεργασίας νερού της WATER CARE, με έμπειρους χημικούς μηχανικούς, οι οποίοι αναλύουν το δείγμα σας. Το αποτέλεσμα, μας οδηγεί στην επιθυμητή επεξεργασία που πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι ώστε να δώσει στο νερό αυτά που κάποτε μας πρόσφερε η φύση και η βιομηχανική εξέλιξη μας στέρησε.

Απολαύστε καθαρό και ποιοτικό νερό με την χρήση των καλύτερων συστημάτων επεξεργασίας όπως:

Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής

Συστήματα εμπλουτισμού

Αποσκληρηντές – απιονιστές νερού

Αφαλατώσεις οικιακές

Αφαλατώσεις βιομηχανικές

Απολύμανση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας UV